Heeft uw kind faalangst of een negatief zelfbeeld?

Wanneer een kind of jongere niet lekker in zijn vel zit, faalangstig is of een negatief zelfbeeld heeft, kan het niet optimaal presteren. Dit belemmert zijn of haar ontwikkeling. Onderzoek naar de oorzaak en achtergronden hiervan is dan erg belangrijk. Aan de hand van vragenlijsten en projectiemateriaal brengen we  de sociaal-emotionele ontwikkeling en de persoonlijkheid in kaart. Dit kan een aanknopingspunt zijn voor verdere behandeling of begeleiding.