Is uw kind misschien hoogbegaafd?

Bij deze onderzoeken gaat het vooral om vast te stellen in welke mate er sprake is van hoogbegaafdheid. We onderzoeken zeker ook wat het belangrijkste traject op school moet zijn: versnellen, verrijken of het overslaan van voor het kind overbodige leerstof. Ook kijken we naar het sociaal emotioneel functioneren; hoe is het contact met leeftijdgenootjes, erkent het kind zijn/haar begaafdheid en hoe gaat het kind ermee om?