Heeft uw kind moeite met lezen en schrijven?

Heeft uw kind moeite met het leren lezen en foutloos schrijven en/of spellen? Als andere vaardigheden geen moeilijkheden opleveren, is de kans groot dat hier een dyslectische aanleg aan ten grondslag ligt. 
Dyslexie kan leiden tot sociaal-emotionele problemen zoals een negatief zelfbeeld, faalangst, een sombere stemming en zelfs een hekel aan school. Door gericht onderzoek kunnen we achterhalen of er wel of geen sprake is van dyslexie.
Indien er sprake is van dyslexie geven we adviezen voor hulp en geven we een verklaring af waardoor de school rekening moet houden met deze beperking. Bij het dyslexieonderzoek gaan we uit van de richtlijnen zoals beschreven door de Stichting Dyslexie Nederland (2016).