Heeft uw kind moeite met rekenen?

Als andere vaardigheden geen moeilijkheden opleveren, is de kans groot dat hier een dyscalculie aan ten grondslag ligt. 
Dyscalculie kan leiden tot sociaal-emotionele problemen zoals een negatief zelfbeeld, faalangst, een sombere stemming en zelfs een hekel aan school. Door gericht onderzoek kunnen we achterhalen of er wel of geen sprake is van dyscalculie.
Indien er sprake is van dyscalculie geven we adviezen gegeven voor hulp en geven we een verklaring af waardoor de school rekening moet houden met deze beperking. Bij het onderzoek naar dyscalculie gaan we uit van het protocol dyscalculie.