Hoe verloopt het onderzoek?

Om het onderzoek zo ontspannen mogelijk te laten verlopen, is het belangrijk om te weten hoe het onderzoek in zijn werk gaat. Op deze manier bent u beter in staat om u zo goed mogelijk op het onderzoek voor te bereiden.

Allereerst hebben wij een kort gesprek met u, met betrekking tot uw voorgeschiedenis. Dat gesprek vindt plaats naar aanleiding van een vooraf aan u toegestuurde vragenlijst. Vervolgens zal het onderzoek plaatsvinden. Dit onderzoek vindt plaats in een prettige en ontspannen omgeving.

Na afloop van het onderzoek zal een korte impressie worden gegeven met betrekking tot het verloop van het onderzoek. Uiteraard dienen de onderzoeksgegevens nog nader te worden verwerkt; het verslag van het gehele onderzoek wordt zo spoedig mogelijk naar u opgestuurd. Wij stellen het op prijs om de onderzoeksgegevens zo concreet en duidelijk mogelijk aan u toe te lichten tijdens een uitgebreid gesprek. Hierbij zal ook ingegaan worden op vragen die bij u leven.

Om het onderzoek zo objectief mogelijk te houden, willen wij liever geen informatie vooraf. Achteraf hebben wij in sommige gevallen wel graag wat extra informatie van bijvoorbeeld de ouders, waarvoor in overleg met u vragenlijsten kunnen worden meegegeven.