Doelgroep

Het O.R.C. richt zich vooral op leerlingen uit het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Leerlingen die veel problemen ondervinden bij het leren en/of in hun ontwikkeling.

Het is van belang goed inzicht te krijgen in de aard en achtergrond van de problemen. Bij het O.R.C. hebben we daarvoor meerdere soorten onderzoek. Dat kan zijn het standaard onderzoek of een meer specifiek onderzoek.

Aan de hand van een psychodiagnostisch onderzoek krijgen wij, in brede zin, meer zicht op uw mogelijkheden en onmogelijkheden. Het onderzoek bestaat uit een onderzoek naar het niveau en structuur van de intelligentie. Daarnaast brengen we de onderliggende processen van het leren in kaart, zoals aandacht, concentratie, taal, geheugen en planningvaardigheden. 

Het is ook mogelijk bij het O.R.C. om een meer specifiek onderzoek of een deelonderzoek aan te vragen. Hierbij is het mogelijk een keuze te maken uit de volgende onderzoeken:

Onderzoek naar dyslexie
Onderzoek naar dyscalculie
Onderzoek naar niveau en structuur van de intelligentie
Onderzoek naar de sociaal-emotionele ontwikkeling
Onderzoek naar capaciteiten en studiekeuze
Onderzoek naar hoogbegaafdheid

Klik op het onderzoek voor meer informatie hierover.