Heeft uw kind moeite met rekenen?

Als een kind moeite heeft met rekenen, klokkijken, automatiseren van de tafeltjes, terwijl andere vaardigheden geen probleem opleveren, bestaat de kans dat hier dyscalculie aan ten grondslag ligt.

Heeft uw kind moeite met lezen/spellen?

Als een kind moeite heeft met het leren lezen en foutloos schrijven (spellen), terwijl andere vaardigheden geen moeilijkheden opleveren is de kans groot dat hier dyslexie aan ten grondslag ligt.

Welke studie moet ik kiezen?

Wanneer een scholier twijfelt over de keuze van een vervolgopleiding kunnen wij daar een gericht onderzoek naar doen om samen met hem of haar tot de juiste keuze te komen.

Onderzoek naar leerproblemen

Heeft uw kind moeite met lezen, spellen of rekenen?

Onderzoek naar intelligentie

Vragen over intelligentie en/of capaciteiten.

Onderzoek naar vervolgopleiding

Vragen met betrekking tot de studiekeuze