Over ons

Onze dienstverlening

Leerproblemen en sociaal-emotionele problemen zijn vervelend en vaak hardnekkig. Ze kunnen een belemmerende werking hebben op de ontwikkeling van uw kind. Het is van belang goed zicht te krijgen op de aard en achtergrond van de problemen. Is er sprake van specifieke leer- en ontwikkelingsproblematiek?

Is er sprake van Dyslexie, Dyscalculie, ADHD of een Autisme Spectrum Stoornis? Of is er meer een opvoedkundig probleem? Aan de hand van een gesprek en een uitgebreid psychodiagnostisch onderzoek geven wij meer inzicht in de problematiek. Door middel van onderzoek bepalen wij de basiscapaciteiten en de achterliggende processen van het leren. Ook de sociaal-emotionele ontwikkeling kan daarbij in kaart worden gebracht.

Aan de hand van de resultaten van het onderzoek krijgt u meer zicht op de aard en de ernst van de klachten en advies voor eventuele behandeling of begeleiding.


Bij het O.R.C. wordt niet alleen onderzoek gedaan

Wij geven ook opvoedingsondersteuning en studiekeuze adviezen. Wij denken met u mee hoe om te gaan met de bevindingen uit het onderzoek en kunnen indien gewenst gericht verwijzen voor verdere behandeling en/of begeleiding.