Heeft uw kind ADHD of een autismespectrumstoornis (ASS)?

Bij het onderzoek naar AD(H)D en een autismespectrumstoornis (ASS) staan we uitvoerig stil bij het klachtenpatroon en de ontwikkelingsgeschiedenis. Het verzamelen van informatie (eerdere onderzoeken en rapportages van school) en een gesprek met de ouders vormt hier een vast onderdeel. Ook gebruiken we gedragsvragenlijsten, observeren wij uw kind en doen we gericht testonderzoek. Zo kunnen de kenmerken van ADHD en ASS in kaart worden gebracht. Dit onderzoek geeft aanbevelingen voor behandeling of begeleiding en kan gebruikt worden bij de aanvraag van een PersoonsGebonden Budget.