Kwartetspel

‘Spelend leren heeft als voordeel dat een kind extra gemotiveerd is.' Daarom is dit kwartetspel ontwikkeld.
Het kwartetspel dat door Marijke van der Meer ontwikkeld is, is gebaseerd op de auditieve uitluisterstrategie (het uitluisteren van structuren zoals okke, oke etc.) Het is bedoeld als materiaal voor ouders en remedial teachers om bij het kind de open lettergreep- en de verdubbelingsregel aan te leren.

[Kwartetspel] Afhankelijk van de methode die op school gebruikt wordt, begint u met het aanbieden van structuren met de lange klinker (ete, ole, ame) en vervolgens de structuren met de korte klinker (ette, olle, amme). Zodra het kind deze structuren goed schrijft kunnen de structuren door elkaar worden aangeboden (bjivoorbeeld ette en ete, okke en oke).

Om het spel te kunnen spelen, is het nodig dat het kind weet wat klinkers en medeklinkers zijn. Verder is het belangrijk om regelmatig te wisselen van structuren om zo conditioneringen te voorkomen. De doos bevat twee spelen:

één van woorden met twee lettergrepen (afbeelding jongen)
één van woorden met meer lettergrepen (afbeelding meisje)

In beide spelen zijn 24 structuren met korte klinkers en 16 structuren met lange klinkers opgenomen.

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met ons. Aanvragen van een kwartetspel kan door hier te klikken.