Welke onderzoeken kunnen wij bij kinderen doen?

Bij leer- en gedragsproblemen is het van belang goed zicht te krijgen op de aard en achtergrond. Bij het O.R.C. hebben we hiervoor meerdere soorten onderzoek .

Een onderzoek begint meestal met een onderzoek naar het niveau en structuur van de intelligentie aan de hand van de WISC III of de KAIT. Daarna brengen we  de onderliggende processen van het leren in kaart zoals aandacht, concentratie, taal en spraak, geheugen, werktempo en ruimtelijk inzicht.

Een onderzoek geeft aanwijzingen overde werkwijze/stijl, vaardigheden om problemen op te lossen en het vermogen tot plannen en organiseren. Het onderzoek geeft aanwijzingen voor behandeling of begeleiding.

Daarnaast is het mogelijkom een deelonderzoek of een meer specifiek onderzoek aan te vragen:

Onderzoek naar dyslexie of dyscalculie (inclusief verklaring)
Onderzoek naar AD(H)D en Autisme Spectrum stoornis
Onderzoek naar niveau en structuur van de intelligentie
Onderzoek naar de sociaal-emotionele ontwikkeling
Onderzoek naar capaciteiten en studiekeuze
Onderzoek naar hoogbegaafdheid

Klik op het onderzoek voor meer informatie hierover.