Artikelen

Uitstraling artikel 1 - Psychodiagnostisch onderzoek

Wanneer je kind naar groep 3 van de basisschool gaat en je als ouder geen verontrustende signalen van de leerkrachten van groep 1 en 2 hebt gekregen, zijn je verwachtingen hoog. Toch kan soms na verloop van tijd uw kind langzaam veranderen; ineens gaat uw kind niet graag meer naar school, wordt stil en trekt zich terug of is juist erg druk, slaapt slecht en reageert explosief. Je vraagt je als ouder af: wat is er met mijn kind aan de hand?

Lees meer...

Uitstraling artikel 2 - Dyslexie

Kinderen met dyslexie vinden het moeilijk om woorden vlot te lezen, kunnen de ondertiteling van films niet bijhouden, lezen vaak andere dingen dan er staan, kunnen de spellingsregels niet toepassen en schrijven de woorden zoals zij die horen. Toch hebben deze kinderen een normale intelligentie, zij zijn absoluut niet dom!

Lees meer...

Uitstraling artikel 3 - Dyscalculie

Kinderen met dyscalculie gebruiken vaak hun vingers om eenvoudige sommetjes uit te rekenen. Ze kunnen niet vlot met geld omgaan bij het afrekenen van boodschappen, hebben problemen met klokkijken en krijgen de tafeltjes niet van buiten geleerd. Begrippen als breuken en procenten zijn erg moeilijk en in de winkel het wisselgeld natellen is een ramp voor hen. Toch hebben deze kinderen een normale intelligentie, zij zijn absoluut niet dom!

Lees meer...

Uitstraling artikel 4 - Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafde kinderen leren over het algemeen snel, leggen vlot verbanden en pakken dingen snel op, zij hoeven bij wijze van spreken de stof maar één keer te zien of te horen. Ze onderscheiden zich vaak al op zeer jonge leeftijd door een grote ontwikkelingsvoorsprong op meerdere terreinen. Ze spreken vaak veel eerder dan andere kinderen en kunnen al vroeg lezen en tellen. Ze kunnen grote denksprongen maken en beschikken veelal over een uitstekend probleemoplossend vermogen. Veel hoogbegaafden zijn creatieve denkers met een grote verbeeldingskracht en hebben ook vaak een apart gevoel voor humor.

Lees meer...

Uitstraling artikel 5 - ADHD

Kinderen met ADHD zijn beweeglijke, impulsieve kinderen, die moeite hebben om hun aandacht te richten en vast te houden. Zij komen daardoor regelmatig te laat op afspraken. Over het algemeen doen en zeggen zij dingen zonder eerst na te denken. Bovendien zijn zij vaak met allerlei dingen tegelijk in de weer. Zij gaan vaak sneller vriendschappen aan, die ze na korte tijd weer verbreken. In de klas zitten zij vaak op hun stoel te wiebelen, te friemelen of met de voeten te tikken. Op hele sterke prikkels echter, zoals boeiende computerspelletjes of spannende films, kunnen zij zich wel goed concentreren.

Lees meer...

Uitstraling artikel 6 - Faalangst

Het nieuwe schooljaar is begonnen en voor een aantal leerlingen breekt er een spannende tijd aan. Gaat het me lukken om op school mijn plekje te vinden en kan ik goed meekomen op school? Alle leerlingen hebben hierover hun twijfels en onzekerheden, maar als deze te groot zijn en hen belemmeren in hun functioneren kan er sprake zijn van faalangst. Faalangst is een vorm van angst die kan voorkomen in situaties waarin prestaties beoordeeld worden. Omdat ons onderwijssysteem vol beoordelingen zit, zijn veel kinderen juist op school faalangstig. Ongeveer tien procent van alle leerlingen heeft in meer of mindere mate last van faalangst. Het is een afgebakende angst. Zo kan een kind voor een mondeling bij het vak Engels zeer faalangstig zijn, terwijl het helemaal niet opziet tegen een proefwerk Wiskunde.

Lees meer...

Uitstraling artikel 7 - ADD

Kinderen met ADD worden vaak betiteld als 'dromertjes', ze hebben veel moeite om hun aandacht bij de les te houden, maar ook om aan het werk te gaan en te blijven. Zij zijn wat verstrooid en vergeetachtig en lijken vaak niet te luisteren. Soms kunnen zij zich niet herinneren wat ze van plan waren te doen of waar ze hun spullen hebben gelaten. ADD'ers hebben moeite met het negeren van afleidende prikkels; 'de ruis om hen heen', maar ook met het vlot reproduceren van wat ze hebben geleerd. We kunnen zeggen dat deze kinderen problemen hebben met het richten en vasthouden van hun aandacht. Het is op de eerste plaats een informatieverwerkingsprobleem.

Lees meer...

Uitstraling artikel 8 - ASS (1)

Kinderen met PDD-NOS maken wel contact, maar doen dit vaak op een vreemde en stuntelige manier. De meesten van hen hebben er moeite mee zich op andere kinderen te richten en hun gedrag aan te passen aan verschillende situaties. Ze begrijpen vaak niet wat er tijdens een gesprek van hen verwacht wordt. Ze kunnen bijvoorbeeld onophoudelijk praten over hun interesses, zonder oor te hebben voor hetgeen de ander bezighoudt. Ze hanteren vaak een overdreven ouwelijk taalgebruik en worden door hun leeftijdgenootjes niet altijd begrepen. In het sociale verkeer met volwassenen functioneren deze kinderen over het algemeen beter.

Lees meer...

Uitstraling artikel 9 - ASS (2)

Kinderen met de stoornis Asperger lijken soms op kleine professors; ze zijn heel alert, komen wijs over en laten geen kans onbenut om je dat te tonen. Hun taalgebruik is vaak al heel volwassen en soms ook wat formeel of stijfjes. Vaak merk je in eerste instantie niet veel aan deze mensen, soms kunnen ze wat excentriek, wereldvreemd of typisch overkomen. Ze kunnen zeer uitgebreid vertellen over hun hobby's of interesses; vaak betreft het ongewone onderwerpen, of ze hebben een bijzondere verzameling. Ze zijn goed in monologen en verliezen zich soms helemaal in hun onderwerp. In hun enthousiasme letten zij niet op of de luisteraar wel geïnteresseerd is in hun verhalen.

Lees meer...

Uitstraling artikel 10 - Studiekeuze

"Help, ik weet niet welke opleiding ik moet gaan doen!" "Mijn zoon is nu al met de 4e opleiding bezig en stopt er weer mee." "Mijn dochter volgt een opleiding maar vindt er niets aan en gaat niet meer naar school." In onze praktijk krijgen we in toenemende mate vragen van ouders of we hen kunnen helpen een juiste opleiding te vinden voor hun zoon/dochter. Voor sommige jongeren is het duidelijk; zij hebben een duidelijke interesse, zijn goed in bepaalde vakken en maken op basis daarvan een keuze. Er is echter ook een grote groep jongeren die aan het einde van de middelbare school niet weten welke opleiding te gaan volgen. Opvallend is dat MBO'ers minder moeite hebben met een keuze dan HBO'ers. Voor jongeren met een VWO-opleiding is het soms moeilijk; zij zijn vaak breed geïnteresseerd.

Lees meer...

Uitstraling artikel 11 - Pesten

Veel kinderen zijn het slachtoffer van pestgedrag. Er zijn kinderen die meer kans hebben om gepest te worden dan andere kinderen. Dat kan met hun uiterlijk samenhangen (een brilletje, dik zijn, kleding) maar ook met hun gedrag (onzeker, traag of juist hyperactief) en de manier waarop ze zich uiten (snel huilen of gauw boos worden). Sommige kinderen ervaren iets ook snel als pesten, terwijl het eigenlijk meer plagen is. Bij plagen zijn de kinderen meer aan elkaar gewaagd: de ene keer plaagt het ene kind, een volgende keer doet de ander iets onaardigs terug. Het is meer een spelletje, het is nooit echt bedreigend. Het hoort bij het volwassen worden. Pesten is echter wel bedreigend. En pesten gebeurt niet zomaar een keer, maar iedere dag weer, soms een jaar of langer achter elkaar. Waar het bij plagen gaat om het maken van grapjes over en weer, wordt er bij pesten een slachtoffer uitgezocht om te treiteren op een heel bedreigende manier.

Lees meer...

Uitstraling artikel 12 - Depressie

Kinderen met een depressie zijn over het algemeen somber, lachen bijna niet, vinden al gauw dat iedereen tegen hen is, hebben weinig zelfvertrouwen, zijn voor veel dingen bang en huilen makkelijk. Zij trekken al het negatieve naar zich toe en hebben geen oog voor het positieve. Toch kunnen deze kinderen deze somberheid goed maskeren. Ze kunnen gedrag laten zien dat helemaal niet aan een depressie doet denken. Soms gedragen ze zich opstandig en agressief en komt het niet overeen met het beeld dat we hebben van depressie: bedroefd, neerslachtig en somber. Het herkennen van een depressie bij kinderen kan daarom lastig zijn.

Lees meer...